SERO (for pensionister)

sero

ARA har en seniorafdeling kaldet SERO, som har sit fællesskab i roning på Brabrand sø og holder til på Brabrand Rostadion.

SERO har fælles roning og morgenkaffe om tirsdagen. Her vil en rovagt sætte bådholdene og sørge for, at bådene kommer vel af sted og på land igen. Derefter sørger roerne for at båden bliver gjort ren og sat på plads, hvorefter der er morgenkaffe i klublokalet, herefter er der igen mulighed for en rotur.

Udover tirsdage er der på ugens øvrige dage mulighed for at ro Århus Bugten og Brabrand Sø. Der arrangeres også i løbet af året ture, hvor vi ror i andre roklubbers farvand f.eks. Skanderborg Sø, Mariager Fjord, Tange Sø, Ringkøbing Fjord m.v.

SERO har fælles roning og morgenkaffe om tirsdagen.

Svømmeprøve
For at deltage i roningen kræves at hvert medlem årligt aflægger svømmeprøve. Nye medlemmer kan ikke frigives, før svømmeprøven er aflagt. Svømmeprøven består i at svømme 300 meter, at svømme 50 meter mellem årer og at iføre sig redningsvest i vandet.
Hvis du ikke har roet før, vil du blive instrueret af en af vores instruktører, og de første ture på søen vil være under ledelse af instruktøren.

Indendørstræning
Hvis vejret ikke tillader roning på søen, er det muligt at træne indendørsroning i romaskiner eller i klubhusets fitnessrum.

Vinterklargøring
Om vinteren klargøres bådene med reparationer og lakering, og heri deltager man efter evne.

Indmeldelse i SERO
Indmeldelse i SERO sker gennem Torkil Christensen på Torkil.christensen@mail.dk eller 21193934

Ved indmeldelsen får du udleveret et eksemplar af roklubbens vedtægter og roreglement, som du har pligt til at overholde.