Særligt om vinterroning

Vinterroning SERO på Brabrand Sø 2018/2019:

  • Rostrækningen er som i sommersæsonen (også selvom afstanden til land nogle steder er mere end 50 meter).
  • Af sikkerhedshensyn foregår alle skift ud for bådhuset eller ved broen.
  • Roning foregår på hver sin side af midterbøjelinjen: mod øst syd for linjen og tilbage mod vest nord for linjen.
  • Styrmanden melder følgende til nedenstående: når man går ud, forventet hjemkomst og når man er kommet tilbage.

Fra 6/11 2018 skal roturen godkendes af følgende:

Fra ARAs roreglement:

  • Vinterroning må kun foregå fra solopgang til solnedgang, i stille vejr og inden for ovennævnte farvand (max. 50 meter fra kysten).
  • Ved alle former for vinterroning skal turen godkendes inden afgang af et bestyrelsesmedlem eller en person, som bestyrelsen har bemyndiget til at give tilladelse.
  • Turens varighed skal oplyses og overholdes, og straks efter hjemkomst skal bestyrelsesmedlemmet eller bemyndigede kontaktes.