Skip to main content

Date

jan 28 2020
Expired!

Time

19:00 - 21:00

Labels

Sero

Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2020 afholdes på Brabrand Rostadion, Vandværksvej 14, 8220 Brabrand

Dagsorden

1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse: se fremsendt budget og regnskab
4) Fastsættelse af kontingent for 2020
5) Behandling af indkomne forslag
6) Valg af kasserer
7) Valg af yderligere fem bestyrelsesmedlemmer
8) Valg af to suppleanter til bestyrelsen
9) Valg af to revisorer
10) Valg af to revisorsuppleanter
11) Eventuelt

Vel mødt 🙂