Kaproning og konkurrencer

ARA er først og fremmest en social klub. Men vi kan godt li’ at svede, og roning er en super effektiv motionsform. Nogle af medlemmerne i ARA træner jævnligt og stiller op til forskellige kaproninger, andre vil bare gerne føle at de forbedrer formen og teknikken samtidigt med at de får båden – og mandskabet ’op og flyve’ på roturen. Der findes konkurrencer roklubberne imellem, og dem deltager en eller flere både fra ARA gerne i.

ÅVM – Aarhus Venskabsmatch – finder sted i sensommeren. Her ror vi til Egå og retur på tid, 14 km.

Jysk Maraton. Skiftende farvand, men altid en frisk tur(!). Kaproning i distancen 42,2 sømil, altså 78 km. Det foregår om natten, hvor vinden typisk lægger sig, og med 1 times pause på land halvvejs. Det tager cirka 8-10 timer at ro et maraton i en 2-åres inrigger.

Langtur og kaproning er normalt to uforenelige størrelser. Ikke desto mindre er det en kombination af disse to ting, der bydes på, når hold fra ARA deltager i ovenstående samt evt. Karlebo Maraton og de 5 langdistancekaproninger, der arrangeres af DFfRs Motions- og turudvalg rundt om i Danmark.

Sæsonens bedste placeringer belønnes med medaljer fra Danmarks Idræts Forbund (DIF).