Lkj

Er du pensionist?

… så er SERO måske noget for dig.

Roklubben ARA har en seniorafdeling for roere, der har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet. “SERO” ror primært på Brabrand Sø og bruger det flotte, fælles klubhus her.

SERO har fælles roning og morgenkaffe om tirsdagen. Her vil en rovagt sætte bådholdene og sørge for, at bådene kommer vel af sted og på land igen. Derefter sørger roerne for at båden bliver gjort rent og sat på plads, hvorefter der er morgenkaffe i klublokalet, herefter er der igen mulighed for en rotur.

Udover tirsdage er der på ugens øvrige dage mulighed for at ro Århus Bugten og Brabrand Sø. Der arrangeres også i løbet af året ture, hvor vi ror i andre roklubbers farvand f.eks. Skanderborg Sø, Mariager Fjord, Tange Sø, Ringkøbing Fjord m.v.

Er du blevet nysgerrig så holder SERO info-møde for nye roere i SERO
Den 20. Februar 2024 på Rostadion i Brabrand.

Har du spørgsmål kan du kontakte Jan Mølgaard på 23245426.

Spørgsmål og svar om SERO

Bliv medlem

Særligt om vinterroning

Sammen om motion og glæde