Vintersæsonen

En levende klub hele året

Roning er en sommersport, og sæsonen følger som udgangspunkt sommer/vintertid. Når vi stiller uret og havemøblerne tilbage, bliver bådene på land. Du kan godt ro om vinteren, men der er en række særlige regler, som skal følges af hensyn til din sikkerhed. F.eks. skal du den forgangne sæson have roet mindst 300 km. Læs mere om kravene ved vinterroning i vores klubreglement, §8.

Mange af ARAs aktive roere nyder dog pausen i vinteren – og ses i stedet til andre aktiviteter. Det kan f.eks. være faste motionsindslag som fredagssvømning eller spontane sociale arrangementer, som medlemmerne selv sørger for.

Der er tre ting, du som roer i ARA forventes at deltage i om vinteren:

  • Vedligehold af bådene. Mindst én og evt. flere aftener mødes du med resten af dit bådhold på havnen og sliber, lakerer eller ordner andet ved vores fine materiel. Det kræver ingen snedkeruddannelse, alle kan være med, og det er faktisk ret hyggeligt.
  • Svømmeprøve. ALLE medlemmer – unge som gamle, nye og erfarne – skal aflægge svømmeprøve hvert år, inden sæsonen begynder. Det foregår på Svømmestadion Ingerslevs.
  • Generalforsamlingen. Alle opgaver i Roklubben ARA løses på frivillig basis, herunder bestyrelsesarbejdet. Kom og gør din mening gældende sidst i januar, når vi vælger bestyrelsen, sætter kontingentet m.m.
Roklubben ARA har en række træningstilbud i vinterhalvåret. De er en del af dit kontingent, så benyt dig meget gerne af det. Det er også hyggeligt at se sine rovenner i løbet af vinteren!

Ergometertræning

Svømning

Vandring, badminton m.m.

Fest, hygge og mad