Spørgsmål og svar om SERO

Hvem og hvad er SERO i ARA?
SERO står for SEniorROere.

SERO er en underafdeling i Roklubben ARA, som har eksisteret som gruppe med fællesroning på Brabrand Sø siden 1994. Den opstod oprindeligt som en gruppe, der først hed ARAs Venner og dernæst Ældre går i bådene for endeligt at få navnet SERO.

Det er en forudsætning for at blive roer, at man årligt aflægger svømmeprøve, hvor man dels svømmer 300 meter, dels sammen med andre roere svømmer 50 meter mellem to årer samt viser, at man kan iføre sig redningsvest på land og i vand.

SERO har fra første færd handlet om at give aktive ældre mulighed for at komme til at ro. Samtidig er SERO også en social klub med klubmøder hver tirsdag året rundt i forbindelse med fællesroning og ergometerroning.

Hvordan er SERO organiseret?

SERO er for ældre, der er holdt op med at arbejde, og som både har lyst til at lære at ro på Brabrand Sø og være aktive roere i et forpligtende fællesskab. Fællesskabet indbefatter at påtage sig opgaver som rovagt og kaffevagt samt opgaver i forbindelse med vedligeholdelse af både (småreparationer samt slibning og lakering) og med arbejdsdage på Rostadion. Derudover fordeler vi hvert år mange forskellige udvalgsopgaver – nogle køber ind til kaffe med ostemad, andre arrangerer ture og besøg i andre roklubber. Aktivitetsudvalget sørger for, at vi på festlig vis markerer højdepunkter i året, og SERO-udvalget står for kontakt til Rostadions brugerråd, ARAs bestyrelse mm.

Hvordan lærer man at ro i SERO?

Instruktører uddannet af Dansk Forening for Rosport underviser ved hver sæsonstart i foråret et hold kaniner, som efter gennemført instruktion bliver frigivet til roning dels på Brabrand Sø, dels i ARAs øvrige daglige rofarvand. På bugten dog kun sammen med uddannede styrmænd.

Det er muligt for seniorroere at blive uddannet som styrmand specifikt på Brabrand Sø. Det er også muligt for seniorroere at blive uddannet som styrmand i ARAs regi.

Hvornår er der fællesroning for SERO på Brabrand Sø?

Hver tirsdag formiddag er ARAs både reserveret til fælles morgen- og formiddagsroning. Turene oprettes skiftende af to rovagter på Rokort.dk (elektronisk) i perioden fra Standerhejsning til Standerstrygning. Det vil sige fra ultimo marts til udgangen af oktober.