Skip to main content

Date

jan 29 2019
Expired!

Time

19:00 - 21:00

Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2019 afholdes på Brabrand Rostadion, Vandværksvej 14, 8220 Brabrand

Dagsorden

1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse: se fremsendt budget og regnskab
4) Fastsættelse af kontingent for 2019
5) Behandling af indkomne forslag
6) Valg af kasserer
7) Valg af yderligere fem bestyrelsesmedlemmer
8) Valg af to suppleanter til bestyrelsen
9) Valg af to revisorer:
10) Valg af to revisorsuppleanter
11) Eventuelt

Vel mødt 🙂