Skip to main content

Date

jan 31 2023
Expired!

Time

19:00 - 21:00

Generalforsamling 2023

Generalforsamling 2023 afholdes kl. 19.00 på Brabrand Rostadion, Vandværksvej 14, 8220 Brabrand

Dagsorden

1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
4) Fastsættelse af kontingent for 2023
5) Behandling af indkomne forslag
6) Valg af kasserer
7) Valg af yderligere tre eller fem bestyrelsesmedlemmer
8) Valg af to suppleanter til bestyrelsen
9) Valg af to revisorer
10) Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde, senest 14 dage før.

Endelig dagsorden og regnskab, vil blive udsendt 1 uge før generalforsamlingen.

 

Vel mødt 🙂